MAYA

MAYA

Maya prosesi içinde birçok farklı alt prosesi bir arada bulundurması nedeniyle otomasyon sistemi açısından zorluk derecesi yüksektir. 
Kuruluşumuzdan beri faaliyet gösterdiğimiz bu sektör kendi içinde özel çözümler geliştirmemizi sağlamıştır. 
CIP (Clean In Place) prosesi,  Fermantörler, Melas Hazırlama, Separatörler, Filtreler, Fırın , Maya Transfer ve Depo ünitleri ile birlikte tüm prosesin kontrolünü sağlayabiliyoruz. 
Yeni kurulacak bir maya tesisinde öncelikli olarak üretim kapasitesine uygun otomasyon sistem mimarisi çıkartıyoruz.
 
Örnek bir sistem mimarisi : 
 
 
Sistem mimarisinde de görebileceğiniz gibi bir çok alt prosesi barındıran Maya tesisleri üretim takip yazılımları , SAP entegrasyon, detay raporlama gibi birçok ilave özelliğe ihtiyaç duyar. 
Genel olarak MAYA tesislerini üç ayrı prosese ayırabiliriz:
 
1. Maya Sütü Üretim Tesisi
2. Maya Kurutma Tesisi ve
3. CIP (hatlar ve tankları yikama sistemi) Sistemi.
 
Melas:
Maya üretiminde kullanılan melas, Melas Hazırlama Ünitesinde hazırlanarak ve daha sonra Melas Sterilizasyon Ünitesinde sterilize edilerek fermentörlerde maya üretiminde kullanılmak üzere işlenmiş melas depolama tanklarında saklanmaktadır.
 
Fermentasyon:
Laboratuarda üretilen maya kültürü, Kültür Maya fermentöründe çoğaltılarak, Ekim Maya fermentörüne aktarılmaktadır. Ekim Maya fermentöründe maya fermentasyon prosesine tabi tutularak hacim olarak çoğaltılmaktadır ve daha sonra Ticari Maya fermentörlerine aktarılmakatdır. Ticari Maya fermentörlerinde fermentasyon prosesine devam edilmekte ve proses tamamlandığında üretilen maya sütü separatörlerden geçirilerek maya sütü stok tanklarında depolanmaktadır ve buradan da Kurutucu Tesisine aktarılmaktadır.
Fermantasyon prosesinde yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde işletme tarafından belirlenen olan profile göre reçete bazlı seçme olanakları sağlayabilmekteyiz. Reçeteye göre hazırlanan malzemeler aynı kalitede tekrarlanabilir ürün alınmasını sağlamaktadır.  
 
Bu amaçla SCADA ekranında reçete sayfası üzerinden operatör daha önce hazırlanmış olan reçeteleri seçebilecek, ya da yeni bir reçete tanımlayabilecek. Reçeteyi seçtikten ve PLC'ye yükledikten sonra operatör tüm fermentörlerin bulunduğu Hazırlık sayfasından fermentasyon ile ilgili diğer başlangıç değerleri girebilecektir. Daha sonra Operasyon sayfasından fermentasyon prosesini başlatıp diğer çalışan fermentörleri de aynı sayfadan takip etme imkanı olacaktır.
Ayrıca seçim olarak profile oransal ya da melasa oransal (diğer malzemeler için) ya da manuel olarak girilen set değere göre malzemenin dozajlamasını esnek bir şekilde değiştirme olanağı vermektedir.  
Bu istenilen kaliteyi yakalamakta önemli ve kullanışlı bir enstrüman teşkil etmektedir.
Fermentasyon prosesi aşamasında tüm proses değerleri veritabanına kaydedilir ve proses sonunda grafiksel rapor alınır. 
Ayrıca trend ekranında operatör tüm proses değerlerini geçmişe yönelik (3 aylık ya da isteğe bağlı) anlık olarak izleyebilecektir.
 
Kurutma:
Sıvı halindeki tanklarda depolanan maya sütü Kurutma Tesisinde ilk önce vakumlu döner filtreden geçilererek mekanik olarak susuzlaştırılmaktadır. Burada maya sütünü tekneye besleme miktarını, tambur hızını ve bıçak hareket hızını parametrik olarak tesis edilecek operatör paneli üzerinden ayarlanabilir olacaktır. Ozmotik basınç oluşturmak üzere maya sütüne uygun miktarda tuz ilavesi yapılmaktadır.
Daha sonra extruder aracılığıyla reçeteyle tespit edilen miktarda ya da belirli süreye göre daha önce şartlandırılmış fırınların içerisine maya alınarak kurutulmaktadır.
 
Dolum tamamlandıktan sonra burada toplanan mayanın ilgili fırına aktarılarak kurutulması
işlemi, fırınların dolum isteklerine göre sistem tarafından otomatik olarak yapılabileceği gibi manuel olarak da kontrol edilebilir.
 
Kurutma işlemlerinin hangi koşullarda yapılacağı belirlenerek hazırlanan reçeteler, PC ve PLC ortamlarına kaydedilerek veya kaydedildiklerini yerden geri çağrılıp tekrar kullanılarak sürekli tekrarlanan bazı işlemlerin daha verimli bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.
 

 

(0216) 315 40 55
(0216) 315 40 66
info@elmak.com.tr
©2016 - ELMAK Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM