Suya erişim talebinin endüstriyel gelişmeler ve nüfus artışıyla beraber günden güne arttığı gibi, su arıtma teknolojileri de ihtiyacı karşılamak için sürekli geliştirilmektedir. Arıtma prosesinde gerçekleşebilecek hatalardan kaynaklı oluşabilecek sonuçların tehlike boyutları kritik olduğundan, sürecin kusursuz gerçekleşmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada tecrübeye dayanan bir çalışmayla proseslerin en iyi şekilde analiz edilip projelendirilmesi gerekmektedir.

Arıtma tesislerinin PLC ve SCADA ile otomasyonu, ATV uyumlu raporlaması, uzak bölgelerin telsiz veya modem hatlar ile entegre edilmesi, farklı haberleşme sistemlerinin entegre edilmesi Elmak’ın verdiği hizmetlerin başlıcalarıdır. Bunlara ek olarak, filtreler için sıralama algoritması ve biyolojik arıtmalar için havalandırma optimizasyonu da yapılan çalışmalar arasındadır. Elmak, arıtma tesislerinde şalt tesisinden otomasyon sistemine, otomasyon sisteminden üretim raporlama sistemine kadar anahtar teslimi hizmetler vermektedir.