Artan enerji ihtiyacı ile birlikte enerji üretim ve dağıtımında verimlilik ve süreklilik önemli konular arasına girmiştir. Elektrik, Su ve Gaz dağıtım şebekeleri daha karmaşık hale gelmiş ve sürekliliği sağlayabilmek için arızalara hızlı müdahele etmek gitgide daha önemli bir konu haline gelmiş ve zorlaşmıştır. Enerji yönetimi eksikliğinden kaynaklanan bu problem tam kapsamlı enerji otomasyonu ile çözülür. Enerji otomasyonu enerji verilerinin izlenmesini ve yönetimini sağlar.

Bu amaçla Dağıtım Şebekeleri ve Üretim Tesisleri için;
• Telekontrol (RTU) Sistemlerini
• SCADA Sistemlerini dizayn etmekte ve kurmaktayız.

 

Bu projeleri kendi tasarımımız olan yazılımlarla çözebildiğimiz gibi diğer firmalara ait sistemlerle de çözebilmekteyiz. Çözümüzde kullandığımız tüm yazılım ve ekipmanlara kendi garantimizi vermekteyiz.

RTU/Telemetri Sistemleri; GPRS, telsiz, fiber optik veya telefon ile kurulmaktadır. Sahaya dağıtılmış halde bulunan RTU’lar telsiz, fiber optik veya telefon haberleşmesi ile SCADA sistemine bağlıdır.

Enerji ve SCADA projelerini uluslararası standartlara uygun protokoller ve sistemlerle gerçekleştirmekteyiz.