Panel Üretimi

Tesis ve işletmelerin daha verimli, güvenli ve istikrarlı çalışmalarını amaç edinen Elmak, otomasyon ve SCADA desteğini panel üretim hattıyla da güçlendirmiştir. Motor Kontrol Panoları (MCC), Güç Dağıtmı Panoları (MDP, PCC, PFC) ve PLC Panoları üretimi yapılan tesis, 1250 m² kapalı ve 400 m² açık olmak üzere toplamda 1650 m² üretim alanına ve yılda 1000 göz dikili tip pano üretim kapasitesine sahiptir. Alçak gerilim güç dağıtım sistemleri kapsamında; elektro montajlı pano sistemleri, projelendirme, saha süpervizörlüğü ve PLC/SCADA/DCS saha testleri de Elmak tarafından müşteriye sağlanmaktadır.

Motor kontrol panoları, ağırlıklı olarak endüstriyel amaçlı sistemlerde motor gücünün hareketi ile işlerlik kazanan sistemlerin yoğun olduğu tüm alanlarda, uzaktan veya yakında kontrolünün sağlanabildiği sistemlere destek veren panolardır. MCC panelleri, proje tasarımından son kontrolüne kadar geçen süreçte, doğru yol verici, doğru koruma ve kontrol ekipmanlarının seçimi halinde en iyi performansı verebilir. Diğer panel yapılarına göre, daha çok mühendislik gerektiren bu tip sistemlerde, Elmak’ın tecrübesi ve bilgi birikimi ile sunduğu komple çözümler, müşteri tarafında işletme güvenliği ve yatırım verimliliği gibi önemli kriterlerin yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır.

Güç dağıtım panolarında 6300A’e, tip testli pano sistemlerinde 5000A’e kadar olan üretimim kapasitesi, dağıtım ve transfer panolarında sağlam gövde yapısı, kısa devre ve şalter manevralarına güçlü destek sağlamaktadır. Yüksek kesme kapasiteli kesicilerin açma kapama manevralarıyla oluşan dinamik kuvvetler göz önüne alınarak paneller dizayn edilir. Elektro montajda toplam güce ve kısa devre akımlarına uygun elektrolitik bakır baralar seçilip IEC 61439 standartlarına uygun aralıklarla mesnetlenir.

Proses ihtiyacına göre şekillendirilen ve nokta listesine göre seçimi yapılan PLC ve kontrol ürünleri, sistem akış şemasına göre, Elcad ve E-plan ortamında tasarlanarak montaja uygun PLC panosu üretilir.