Karayolu tünelleri elektromekaniği yönetimi; tünelin uzunluğuna ve eğimine göre dizayn edilen SCADA sistemi tarafından yapılır. Uluslararası standartlara uygun bir işletme yaratabilmek için temel özelliklerin haricinde sistemin ekstra ilave fonksiyonlar içermesi gerekmektedir. Bu özellikler seçilen uygun yazılım ve donanım altyapısının haricinde uygulamacının profesyonel yaklaşımı sayesinde karşılanabilir. Elmak, aşağıda belirtilen bu fonksiyonları da sistem tasarımına dahil ederek en kararlı yapıyı oluşturmaktadır.
  • Acil durumlarda doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşabilme,
  • Kullanıcı bağımsız olarak belirlenen acil durum senaryolarının otomatik devreye girebilmesi,
  • Trafik işaretlerine otomatik mesajlar dışında operatör tarafından yeni mesaj hazırlanabilmesi,
  • Alarm yönetimi,
  • Sistemin telemetri ve endüstriyel tip protokolleri bir arada destekleyebilmesi (KNX, IEC ,Modbus, Modbus TCP),
  • Coğrafi olarak dağınık bölgelerde bulunan tünellerde GIS bilgisinin SCADA üzerinden görülebilmesi,
  • Acil durum anında kamera sisteminin SCADA üzerinden otomatik olarak açılabilmesi,
  • Operatör yönlendirmelerinin açıklayıcı ve yeterli olarak sistemde bulunması.